Oferta

Torkret - beton natryskowy, PCC

  • Naprawa i wzmocnienia konstrukcji żelbetowych przy użyciu betonu natryskowego.
  • Rozbiórki niepełnowartościowej warstwy betonu wzmacnianych elementów metodą tradycyjną (kucie ręczne lub frezowanie maszynami Brokk), piaskowania lub przy użyciu wysokociśnieniowego agregatu do rozbiórek hydrodynamicznych.
  • Reprofilacja i wykończenie lub zabezpieczenie ogniochronne torkretem konstrukcji żelbetowych typu ściany szczelinowe, palościanki, itp. lub konstrukcji stalowych traconych takich jak np. ścianki szczelne.
  • Wykonywanie w technologii torkretu konstrukcji żelbetowych nowobudowanych lub rozbudowa i nadbudowa konstrukcji istniejących.
  • Wykonywanie napraw konstrukcji żelbetowych w technologii zapraw naprawczych PCC.
  • Antykorozja betonu.
Wstecz