Realizacje

Modernizacja mostu kolejowego w miejscowości Żurawka.
Naprawa konstrukcji żelbetowych w technologii torkretu zbrojonego.

29.11.2015

W okresie od 15.10.2015 do 04.12.2015 firma Tergon zrealizowała naprawę żelbetowej konstrukcji mostu kolejowego w km 38,290 w ciągu linii nr 4. Naprawa polegała na wykonaniu zbrojonej "koszulki" betonowej grubości min. 8cm z jednoczesnym wypełnieniem ubytków w strukturze betonu rodzimego.
Zakres zrealizowanych prac:
Piaskowanie i zmycie powierzchni, zbrojenie siatką stalową, natrysk zaprawy naprawczej metodą "na sucho" - ok 800 m2.
Wklejenie kotew zespalających - ok. 11 000 szt.

Referencje

Wstecz