Realizacje

Budynek Domu Dziecka nr 2, ul. Jaktorowska w Warszawie.
Wzmocnienie posadowienia ściany szczytowej budynku.

22.12.2015

W okresie od 07.12 do 23.12.2015r. firma Tergon zrealizowała wzmocnienie posadowienia ściany szczytowej budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej w Warszawie. Konieczność wzmocnienia wynikała z ekspertyzy opracowanej dla tego budynku, ze względu na znaczne osiadanie części fundamentów.
Zakres wykonanych prac obejmował:
1. Przygotowanie otworów pod mikropale oraz bruzdy w murowanej ścianie fundamentowej.
2. Wykonanie mikropali samowiercących w technologii ARCO-RBS.
3. Wykonanie oczepu żelbetowego wraz z elementami łączącymi z murem fundamentowym.

Wstecz