Realizacje

Budynek mieszkalny OXYGEN przy ul. Wroniej 45 w Warszawie.
Poszerzenie pochylni wyjazdu z poziomu -2 na poziom -1 w garażu podziemnym.

30.05.2016

W okresie od 10.05 do 30.05.2016r. firma Tergon wykonała poszerzenie pochylni wyjazdu z poziomu -2 na poziom -1 w garażu podziemnym budynku mieszkalnego OXYGEN przy ul. Wroniej 45 w Warszawie. Prace zrealizowano podczas pełnego obciążenia garażu podziemnego przez użytkowników budynku wdrażając zamienną organizację ruchu wg projektu Tergon. Poszerzenie obejmowało skucie otuliny zbrojenia ścian pochylni, częściowe przesunięcie zbrojenia, odtworzenie otuliny zaprawami naprawczymi do beotnu typu PCC oraz zabezpieczenie powłokami ochronnymi stali i betonu z wykończeniem powłoką malarską. Prace naprawcze wykonano w technologii SIKA.   

Wstecz