Realizacje

Wieża antenowa na terenie GPZ Jabłonowo, Piecewo, pow. brodnicki.
Wzmocnienie posadowienia wieży antenowej mikropalami.

20.06.2016

Wzmocnienie posadowienia wieży antenowej na terenie GPZ Jabłonowo wykonano wraz z mobilizacją i demobilizacją sprzętu w trakcie jednego dnia roboczego.
Prace obejmowały montaż 6 szt. mikropali samowiercących o sumarycznej długości L=72mb i  średnicy wiercenia ø150mm. Prace poprzedzone zostały wykonaniem projektu technologicznego posadowienia.

Wstecz