Realizacje

Stacja bazowa telefonii komórkowej PLAY w Makowie Mazowieckim.
Wykonanie mikropali ø250 zbrojonych rurami z iniekcją strefową.

29.06.2016

Wstecz