Realizacje

Sklep IKEA w Katowicach, al. W. Roździeńskiego 95.
Kotwienie muru oporowego wraz z wykonaniem oddylatowania muru od konstrukcji parkingu.

29.08.2016

Zakres prac obejmował wykonanie:
-    opracowanie projektu wykonawczego zabezpieczenia ściany oporowej przy pomocy kotew gruntowych,
-    samowiercących kotew gruntowych o średnicy wiercenia Ø130mm, długości L=10m w ilości 16 szt.,
-    samowiercących kotew gruntowych o średnicy wiercenia Ø130mm, długości L=12m w ilości 9 szt.,
-    nacięć dylatacyjnych istniejącej ściany oporowej w technologii cięcia diamentowego wraz z ich wypełnieniem materiałem elastycznym Sikaflex PRO‐3.

Referencje

Wstecz