Realizacje

Stacja bazowa telefonii komórkowej PLAY w m. Rzekuń, pow. ostrołęcki.
Wykonanie mikropali ø250 zbrojonych rurami z iniekcją strefową.

13.09.2016

Wstecz