Realizacje

Most nad kanałem Głoskówki w Szczakach, pow. Piaseczyński.
Wykonanie posadowienia mostu na mikropalach samowiercących.

21.09.2016

Zakres prac obejmował wykonanie:
- mikropali samowiercących Ø175mm o dł. L=12m w ilości 16 szt,
- mikropali samowiercących Ø175mm o dł. L=14m w ilości 16 szt.

Referencje

Wstecz