Realizacje

Remont dwóch wiaduktów drogowych w miejscowości Sady
nad drogą nr 575 w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 328+079.
Wykonanie kotew gruntowych.

06.10.2016

Zakres prac obejmował wykonanie:

- przewiertów technologicznych przez istniejącą płytę pomostu oraz konstrukcję przyczółka w technologii wiercenia diamentowego,

- samowiercących kotew gruntowych Ø130mm o dł. L=21m w ilości 10 szt,

- samowiercących kotew gruntowych Ø130mm o dł. L=24m w ilości 10 szt,

- statycznych próbnych obciążeń kotew gruntowych,

- wstępnego doprężenia kotew na zadaną siłę projektową.

Referencje

Wstecz