Realizacje

Stacja bazowa telefonii komórkowej PLAY w m. Góra Kalwaria.
Wykonanie mikropali ø250 zbrojonych rurami z iniekcją strefową.

28.02.2017

Wstecz