Realizacje

Kolektor sanitarny Junikowski w Poznaniu.
Wykonanie posadowienia budynku energetycznego przepompowni ścieków na mikropalach samowiercących.

14.03.2017

Wstecz