Realizacje

Stacja bazowa telefonii komórkowej PLAY w m. Łąka, woj. podkarpackie.
Wykonanie mikropali ø250 zbrojonych rurami z iniekcją strefową.

08.06.2017

Wstecz