Realizacje

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - budowa
przejazdu w ciągu ul. Warsztatowej pod istniejącym wiaduktem kolejowym.
Wykonanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej z zakotwieniem mikropalami w technologii samowiercącej i prętowej.

22.12.2017

Wstecz