Realizacje

Stacja bazowa telefonii komórkowej PLAY w m. Żyrardów.
Wykonanie mikropali ø250 zbrojonych rurami z iniekcją strefową.

13.07.2017

Wstecz