Realizacje

Osuwisko skarpy w rejonie słupa nr 290 linii 750kV Rzeszów - Granica RP.
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej likwidacji osuwiska przez gwoździowanie i oblicowanie z siatki oraz materacy gabionowych.

18.12.2017

Wstecz