Realizacje

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze
z infrastrukturą techniczną, wjazdami, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu z możliwością etapowania.

01.12.2019

Podbicie jet-grouting ściany szczytowej sąsiedniego budynku biurowego „Pryzmat”

Wstecz