Realizacje

06.10.2016

Remont dwóch wiaduktów drogowych w miejscowości Sady
nad drogą nr 575 w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 328+079.
Wykonanie kotew gruntowych.

Zakres prac obejmował wykonanie: - przewiertów technologicznych przez istniejącą płytę pomostu oraz konstrukcję przyczółka w technologii wiercenia diamentowego, - samowiercących kotew gruntowych Ø130mm o dł. L=21m w ilości 10 szt, - samowiercących kotew gruntowych Ø130mm o dł. L=24m w ilości 10 szt, - statycznych próbnych obciążeń kotew gruntowych, - wstępnego doprężenia kotew na zadaną siłę projektową.
Zobacz szczegóły

21.09.2016

Most nad kanałem Głoskówki w Szczakach, pow. Piaseczyński.
Wykonanie posadowienia mostu na mikropalach samowiercących.

Zakres prac obejmował wykonanie: - mikropali samowiercących Ø175mm o dł. L=12m w ilości 16 szt, - mikropali samowiercących Ø175mm o dł. L=14m w ilości 16 szt.
Zobacz szczegóły

01.09.2016

Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Matcze, woj. lubelskie.
Wzmocnienie fundamentów przyczółków mikropalami samowiercącymi.

Zakres prac obejmował wykonanie: - mikropali samowiercących Ø175mm o dł. L=12m w ilości 12 szt stanowiących posadowienie obiektu w km 148+319, - mikropali samowiercących Ø175mm o dł. L=10m w ilości 10 szt stanowiących posadowienie obiektu w km 149+015.
Zobacz szczegóły

29.08.2016

Sklep IKEA w Katowicach, al. W. Roździeńskiego 95.
Kotwienie muru oporowego wraz z wykonaniem oddylatowania muru od konstrukcji parkingu.

Zakres prac obejmował wykonanie: - opracowanie projektu wykonawczego zabezpieczenia ściany oporowej przy pomocy kotew gruntowych, - samowiercących kotew gruntowych o średnicy wiercenia Ø130mm, długości L=10m w ilości 16 szt., - samowiercących kotew gruntowych o średnicy wiercenia Ø130mm, długości L=12m w ilości 9 szt., - nacięć dylatacyjnych istniejącej ściany oporowej w technologii cięcia diamentowego wraz z ich wypełnieniem materiałem elastycznym Sikaflex PRO‐3.
Zobacz szczegóły

21.07.2016

Remont budynku kotłowni na terenie szpitala przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie. Wykonanie kompleksowej naprawy uszkodzonych powierzchni betonowych i żelbetowych.

W czerwcu i lipcu 2016 firma Tergon wykonała kompleksową naprawę uszkodzonych powierzchni betonowych i żelbetowych w budynku kotłowni na terenie szpitala przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie.
Zobacz szczegóły

27.06.2016

Budowa Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego, ul. Parzniewska
w Pruszkowie. Powiększenie przekroju słupów żelbetowych w technologii torkretu na sucho.

W czerwcu 2016 firma Tergon wykonała powiększenie przekroju 33 szt. słupów żelbetowych w technologii torkretu na sucho na budowie Zakładu Innowacyjno – Wdrożeniowego przy ul. Parzniewskiej w Pruszkowie.
Zobacz szczegóły

20.06.2016

Wieża antenowa na terenie GPZ Jabłonowo, Piecewo, pow. brodnicki.
Wzmocnienie posadowienia wieży antenowej mikropalami.

Wzmocnienie posadowienia wieży antenowej na terenie GPZ Jabłonowo wykonano wraz z mobilizacją i demobilizacją sprzętu w trakcie jednego dnia roboczego. Prace obejmowały montaż 6 szt. mikropali samowiercących o sumarycznej długości L=72mb i średnicy wiercenia ø150mm. Prace poprzedzone zostały wykonaniem projektu technologicznego posadowienia.
Zobacz szczegóły

30.05.2016

Budynek mieszkalny OXYGEN przy ul. Wroniej 45 w Warszawie.
Poszerzenie pochylni wyjazdu z poziomu -2 na poziom -1 w garażu podziemnym.

W okresie od 10.05 do 30.05.2016r. firma Tergon wykonała poszerzenie pochylni wyjazdu z poziomu -2 na poziom -1 w garażu podziemnym budynku mieszkalnego OXYGEN przy ul. Wroniej 45 w Warszawie.
Zobacz szczegóły

22.12.2015

Budynek Domu Dziecka nr 2, ul. Jaktorowska w Warszawie.
Wzmocnienie posadowienia ściany szczytowej budynku.

W okresie od 07.12 do 23.12.2015r. firma Tergon zrealizowała wzmocnienie posadowienia ściany szczytowej budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej w Warszawie. Konieczność wzmocnienia wynikała z ekspertyzy opracowanej dla tego budynku, ze względu na znaczne osiadanie części fundamentów.
Zobacz szczegóły

29.11.2015

Modernizacja mostu kolejowego w miejscowości Żurawka.
Naprawa konstrukcji żelbetowych w technologii torkretu zbrojonego.

W okresie od 15.10.2015 do 04.12.2015 firma Tergon zrealizowała naprawę żelbetowej konstrukcji mostu kolejowego w km 38,290 w ciągu linii nr 4. Naprawa polegała na wykonaniu zbrojonej ''koszulki'' betonowej grubości min. 8cm z jednoczesnym wypełnieniem ubytków w strukturze betonu rodzimego.
Zobacz szczegóły

30.10.2015

Budowa turbiny wiatrowej EW-16 w Tyszowcach.
Rozbiórka hydrodynamiczna cokołu fundamentu turbiny wiatrowej.

Na przełomie października i listopada firma TERGON wykonała rozbiórkę cokołu fundamentu turbiny wiatrowej EW-16 w miejscowości Tyszowce. Rozbiórka betonu w ilości ok. 9m3 została wykonana przy użyciu agregatu wysokociśnieniowego na wodę 2500 bar uzbrojonego w ręczną lancę. Czas realizacji 10 dni.
Zobacz szczegóły

30.08.2015

Ferma trzody chlewnej w Krąplewicach.
Naprawa konstrukcji betonowych - laguny.

W miesiącach lipiec i sierpień 2015r. firma Tergon zrealizowała naprawę konstrukcji betonowych zbiorników na gnojowicę - tzw. lagun. Prace obejmowały wymianę fragmentów betonowej obudowy ścian i dna zbiorników wraz z uzupełnieniem izolacji oraz naprawy powierzchniowe skorodowanego betonu w technologii torkretu 'na sucho'. Aplikacja torkretu poprzedzona była przygotowaniem powierzchni przez młotkowanie i piaskowanie.
Zobacz szczegóły

30.07.2015

Park Papieski w Rzeszowie - zadaszenie sceny w formie muszli.
Wykonanie konstrukcji żelbetowej w technologii betonu natryskowego.

Firma Tergon wykonała na budowie zadaszenia sceny w Rzeszowie na terenie Parku Papieskiego natrysk betonu w technologii torkretu 'na mokro'. Betonowana konstrukcja zadaszenia sceny zaprojektowana została jako płyta żelbetowa grubości 15 cm w kształcie fragmentu kuli z żebrami usztywniającymi. Torkret został wykonany pompą Putzmeister P 718.
Zobacz szczegóły

25.06.2015

Suszarnia kamienia Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej.
Naprawa uszkodzonych podciągów żelbetowych.

Firma Tergon wykonała na terenie suszarni kamienia Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej naprawę uszkodzonych podciągów żelbetowych w metodzie torkretu suchego. Skorodowana warstwa betonu została usunięta za pomocą ręcznych narzędzi udarowych. Stal zbrojeniową po oczyszczeniu uzupełniono nowymi prętami i zabezpieczono mostkiem sczepnym o właściwościach antykorozyjnych.
Zobacz szczegóły

12.06.2015

Budowa Sali Koncertowej JORDANKI w Toruniu.
Wykonanie torkretu na stalowych kopułach podwieszanych.

W czerwcu 2015 firma Tergon wykonała na budowie Sali Koncertowej JORDANKI w Toruniu torkret metodą suchą na stalowych kopułach podwieszanych. Torkret o grubości 6cm został wykonany w ilości 516 m2 urządzeniem Meyco Piccola. Natrysk betonu został poprzedzony ułożeniem warstwy sczepnej - aplikacja za pomocą pompy ślimakowej.
Zobacz szczegóły